Philippines’ People’s TV Network Interviews Alexander Ochs

 tv interview  Comments Off on Philippines’ People’s TV Network Interviews Alexander Ochs
Jul 032013
 

Worldwatch Institute’s Climate and Energy Director Alexander Ochs on “Good Morning Boss” on the Philippine’s People’s Television Network talking about the potential for the nation to transition to a zero carbon economy.

3 July 2013

Sản xuất năng lượng phải đối phó với tình trạng khan hiếm nước

 online interview, tv interview  Comments Off on Sản xuất năng lượng phải đối phó với tình trạng khan hiếm nước
Mar 212012
 

Zulima Palacio, 21.03.2012 20:00 

Gần như mọi hình thức sản xuất năng lượng đều cần tới những khối lượng nước rất lớn. Chẳng hạn như than, giúp sản xuất 50% điện sử dụng tại Mỹ, cần có nước để khai mỏ cũng như chuyên chở, và làm nguội hay làm trơn thiết bị. Nước cũng được sử dụng để làm nguội những thanh năng lượng tại các nhà máy hạt nhân và tạo hơi nước cho các tuốc bin điện. Công nghệ nhiên liệu sinh học thì cần nước để tưới tiêu, dùng cho tiến trình lên men và sản xuất ethanol cũng như các loại nhiên liệu diesel sinh học.

Ông Alexander Ochs, giám đốc về khí hậu và năng lượng tại viện Worldwatch, nói tất cả những chuyện này khiến người ta phải cần tới thật nhiều nước: “Cứ mỗi megawatt giờ, than dùng từ 500 tới 1.000 ga lông nước [1 ga lông tương đương với 3.785 lít], chỉ để sản xuất 1 megawatt giờ điện năng. Nếu chúng ta gộp tất cả các cơ xưởng tại Mỹ, tất cả các nhà máy nhiệt điện tại Mỹ chỉ trong năm 2008, thì những cơ xưởng đó cần từ 60 tỉ tới 170 tỉ ga lông nước mỗi năm.”

[Find the full article, in Vietnamese, HERE]

 

Dirk Messner in conversation with Alexander Ochs: Climate Change, Energy, Development

 tv interview  Comments Off on Dirk Messner in conversation with Alexander Ochs: Climate Change, Energy, Development
Nov 162011
 

Worldwatch Climate and Energy Director Alexander Ochs and German Development Institute Director Dirk Messner discuss the potential for and challenges facing a green global economy.

CrossTalk on Heat: Freak Weather or Hot Trend?

 tv interview  Comments Off on CrossTalk on Heat: Freak Weather or Hot Trend?
Aug 052010
 

On this edition of CrossTalk on RT (Russia Television’s International Broadcast), Peter Lavelle asks his guests about the on-going heat wave: freak weather or evidence of global warming? I was one of them.